Förbundsordförande Maria Persdotter står med armarna i kors och tittar rakt in i kameran

RBU framför synpunkter till Coronakommissionen

Idag deltar RBU:s förbundsordförande Maria Elisabet Persdotter i en hearing med Coronakommissionen. Kommissionen tillsattes av regeringen den 30 juni och samlar ett antal patient- och brukarorganisationer för att höra hur vård och omsorg fungerat under pandemin.

Det finns mycket att säga, inte minst om hur uselt myndigheterna hanterat barnperspektivet. Barn med mycket omfattande funktionsnedsättningar har helt glömts bort och INGA försiktighetsåtgärder har vidtagits. Deras assistenter prioriterades ner när vaccinationerna drog igång. Inga riktlinjer kom när det gäller huruvida barnen skulle stanna hemma från förskola och skola. Föräldrar som höll barnen hemma som en försiktighetsåtgärd fick en orosanmälan på sig. Detta och annat kommer att framföras under hearingen.