×

Vad vill du söka på?

skriv sökord och tryck ENTERRBU avvaktande till regeringsförklaringen

Publicerad: 21-jan-2019
Maria Persdotter

Att statsministern över huvud taget nämner rätten till personlig assistans för personer med funktionsnedsättning är ett stort steg framåt. Men nu krävs det handling – och det snabbt! Det säger ordförande Maria Persdotter i en kommentar till regeringsförklaringen.

Statsminister Stefan Löfven har nu lämnat sin regeringsförklaring och nämner särskilt rätten till personlig assistans. Han skriver:

“Möjligheter till jobb, ett gott liv och en meningsfull fritid förbättras för alla med olika former av funktionsnedsättning. Rätten till assistans för egenvård, andning och sondmatning ska återställas. Definitionen av normalt föräldraansvar smalnas av. Rätten till assistans för behov av tillsyn stärks. Frågan om huvudmannaskapet för den personliga assistansen utreds. Den som har rätt till personlig assistans ska få det.”

– Det är bra att statsministern äntligen lyfter den kritiska frågan om rätten till personlig assistans. Det är rätt tänkt, men det brådskar med besluten. Sondmatning, andning och statligt huvudmannaskap för personlig assistans är redan utredda. Vi behöver snabb handling, inte fler utredningar, säger Maria Persdotter.

– Det pågår en katastrof i många familjer där det finns barn med funktionsnedsättning. Föräldrar som aldrig får sova, som inte räcker till för de andra barnen och sitt förvärvsarbete och som inte får någon hjälp alls, de föräldrarna orkar inte vänta längre, avslutar Maria Persdotter.