Nominera till Guldrullen 2023!

Det har blivit dags att nominera till Guldrullen 2023! 

I RBU har vi många stjärnor som förtjänar att hyllas. Genom vår årliga utmärkelse Guldrullen vill vi uppmärksamma den som arbetat för att förbättra villkoren för barn och unga med funktionsnedsättning och deras familjer.

Vems insats vill du lyfta lite extra? Pristagaren ska vara medlem i RBU och kan vara en person, en förening eller en verksamhet inom RBU. Du kan nominera en eller flera kandidater. Skicka nomineringen till info@rbu.se senast 30 april. Av nomineringen ska framgå vem som avses, hur arbetet bedrivits och en motivering till varför du vill att just denna person, förening eller verksamhet ska utses till pristagare.

Tre av de nominerade bidragen röstas sen vidare av RBU:s förbundsstyrelse. Dessa tre presenteras i våra sociala medier med möjlighet för RBU:s medlemmar att vara med och rösta fram årets bidrag. Om flera bidrag får samma antal röster innehar RBU:s förbundsstyrelse utslagsrösten.

Pristagaren tilldelas ett diplom och presenteras på RBU:s kongress den 28 maj 2023.