Nominera till Guldrullen 2021

I RBU har vi många stjärnor som förtjänar att hyllas. Genom vår årliga utmärkelse Guldrullen vill vi uppmärksamma den som arbetat för att förbättra villkoren för barn och unga med rörelsenedsättning och deras familjer. Pristagaren ska vara medlem i RBU och kan vara en person, en förening eller en verksamhet inom RBU.

Vems insats vill du lyfta lite extra? Du kan nominera en eller flera kandidater. Skicka nomineringen till info@rbu.se senast 31 augusti. Det ska framgå vem som avses, hur arbetet bedrivits och en motivering till varför du vill att just denna person/förening/verksamhet ska utses till pristagare.