×

Vad vill du söka på?

skriv sökord och tryck ENTERNominera till förbundsstyrelsen senast 16 oktober

Publicerad: 06-okt-2020

RBU:s förbundsstyrelse har beslutat att utlysa en extra kongress den 14 november 2020 för bland annat fyllnadsval och utveckling av RBU. Det här är ovanligt inom RBU men med den något annorlunda situation vi hade vid den ordinarie kongressen som genomfördes digitalt i våras finns det mycket kvar att göra.

Nominera till förbundsstyrelsen senast 16 oktober

Malin Tjernell Prioset har lämnat sin plats som ledamot i förbundsstyrelsen för att arbeta som kanslichef och förbundsjurist på riksförbundets kansli. RBU:s valberedning har därför inlett arbete inför fyllnadsval av en suppleant till styrelsen. Nu är den som vill välkommen att höra av sig med förslag på medlemmar som har ett brinnande intresse för frågor som rör RBU:s barn och ungdomar. Kompetens inom något specialområde som till exempel ekonomi, marknadsföring, LSS eller påverkansarbete är en merit men absolut inget krav.

– Viktigast är att du har vilja och engagemang för RBU:s frågor. För dig som ledamot är styrelsearbetet både intressant och lärorikt och kan även vara en merit även i andra sammanhang, säger valberedningens ordförande Maria Ludvigsson.

Om du själv är intresserad eller vill nominera en person: maila namn, email, telefonnummer samt lite kort info om den du nominerar till maria.ludvigsson@rbu.se. Ange vilken RBU-förening den nominerade tillhör.

Förutsättningar för uppdraget

RBU betalar ledamöternas resekostnader. Därutöver får styrelseledamöter och suppleanter styrelsearvode per sammanträdesdag man deltar på. Styrelsen sammanträder omkring sex gånger per år, oftast på förbundskansliet i Solna, norr om Stockholm. För närvarande sker alla möten digitalt på grund av coronasituationen. Vanligast är att sammanträden är en dag men tvådagarsmöten kan förekomma. Vid tvådagarsmöten bekostar förbundet övernattning. Det kan även förekomma enstaka telefonmöten, för dessa utgår inte arvode.