Nominera en eldsjäl inom RBU till Årets Eldsjäl

Nu är det dags att nominera eldsjälar igen. Ideella lotteribolaget Folkspels Årets Eldsjäl öppnar upp för ännu ett år.

Eldsjälarna betyder allt för RBU. Många av RBU:s medlemmar lever ett oerhört tufft liv och tack vare eldsjälarna får barn och unga med funktionsnedsättning möjlighet till aktiviteter, säger förbundsordförande Johan Klinthammar.

Varje vår arrangeras Årets Eldsjäls galakväll av Folkspel. På den prisas och hyllas en rad ideella eldsjälar i vårt land. Kommande gala ska hållas på Cirkus i Stockholm den 15 maj.

Men redan nu är det dags att börja nominera eldsjälar i kategorierna ledare, inkludering och hälsa.

Föreningslivet förtjänar att lyftas fram för allt det goda som görs, ofta i det tysta och bortom de stora rubrikerna. Skänk en tanke till alla de människor som dagligen engagerar sig för att göra Sverige bättre för alla, säger Carina Olofsson.

Det svenska föreningslivet är helt unikt med sina ideella föreningar och organisationer och med hundratusentals ideella ledare. Det skulle kosta samhället runt 20 miljarder kronor per år att anställa alla de som vecka efter vecka arbetar ideellt.

– Lyft fram någon person som har betytt extra mycket för dig, din förening eller organisation. Skriv en bra motivering – så kanske det blir just den personen som blir finalist, säger Carina Olofsson, projektansvarig för Årets Eldsjäl på Folkspel.

Johan Klinthammar är förbundsordförande i RBU (Riksförbundet för rörelsehindrade barn- och ungdomar) och han inte nog betona eldsjälarnas betydelse i den vardagliga verksamheten.

– Eldsjälarna betyder allt för RBU. Många av RBU:s medlemmar lever ett oerhört tufft liv och tack vare eldsjälarna i våra föreningar får alla barn och unga med funktionsnedsättning möjlighet till aktiviteter fyllda med glädje, säger han, och tillägger:

– Folkspels överskott är varje år ett välkommet tillskott till oss – en trygg och stabil samarbetspartner sedan många år.

Nomineringen för Årets Eldsjäl har öppet från 8 september till 31 oktober.

Läs mer här