×

Vad vill du söka på?

skriv sökord och tryck ENTERNödstopp för assistansindragningar – bra men otillräckligt

Publicerad: 15-Nov-2017
Maria Persdotter talar vid LSS-manifestation i Göteborg 8 april 2017

Igår meddelade regeringen att man kommer att frysa indragningar av personlig assistans i avvaktan på den utredning som arbetar med frågan, något som RBU har krävt ända sedan september 2016. “Bra men alldeles otillräckligt” säger RBU:s förbundsordförande Maria Persdotter i en kommentar.

– Det är bra att regeringen äntligen hörsammar RBU:s krav på ett nödstopp för assistansindragningar, säger Maria Persdotter, förbundsordförande i RBU, Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar. Men gårdagens besked förändrar inte situationen för det dryga tusental personer som har fråntagits sin assistans sedan regeringen slog in på besparingslinjen. Dessutom kvarstår direktiven till LSS-utredningen som handlar om att spara pengar inom personlig assistans.

RBU uppmärksammade tidigt hur regeringens styrning av Försäkringskassan ledde till en betydligt hårdare tillämpning av rätten till personlig assistans. I regleringsbrevet till myndigheten för 2016 skrev regeringen att Försäkringskassan skulle ”bryta utvecklingen av antalet timmar inom assistansersättningen.” Under våren 2016 blev det uppenbart att Försäkringskassan slagit in på en mer restriktiv tillämpning, bland annat genom omtolkning av rättspraxis som dittills hade tolkats på ett helt annat sätt. I september 2016 krävde RBU ett nödstopp för indragna assistansbeslut och frågan har varit livligt debatterad ända sedan dess.

– Vi gläds åt en liten delseger, men nu fortsätter arbetet för att återställa tillämpningen av lagen till dess ursprungliga intentioner, säger Maria Persdotter. Alla de barn, unga och vuxna som har kastats ur systemet eller fått avslag på ansökan om insatser under tiden assistanskrisen har pågått är i lika stort behov av stöd som tidigare. Vi kräver därför att regeringen tar ett större grepp på frågan och presenterar nya direktiv till LSS-utredningen, säger Maria Persdotter.

Läs mer: RBU:s begäran om nödstopp 13 september 2016