MFD: ”Funktionsnedsättning en risk för våldsutsatthet”

Myndigheten för delaktighet (MFD) har genom en kartläggning sett att funktionsnedsättning är en risk för våldsutsatthet. Så här står det på deras hemsida:

”På uppdrag av regeringen har MFD kartlagt hur våldsutsattheten ser ut bland personer med funktionsnedsättning. Rapporterna visar att personer med funktionsnedsättning är mer utsatta för våld jämfört med övrig befolkning”.

Läs mer på MFD:s hemsida Funktionsnedsättning en risk för våldsutsatthet – MFD