Medlemsrabatt på konferensen Livets möjligheter

Den 24-25 oktober 2022 anordnar Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) konferensen Livets möjligheter i Stockholm. Temat är ”Livslångt lärande för personer med flerfunktionsnedsättning, anhöriga, professionella och beslutsfattare”. Konferensen vänder sig främst till anhöriga, personal och beslutsfattare.

Med livslångt lärande avses allt lärande som syftar till att utveckla ny kunskap, erfarenhet och perspektiv. Under konferensen ges det möjlighet att lära av varandra och vi hoppas att konferensen kan inspirera till ett liv med möjligheter.

Rabatt på deltagaravgiften

Som medlem i RBU får du 1000 kr rabatt på deltagaravgiften när du anger ditt medlemsnummer vid anmälan. Hitta ditt medlemnummer på din medlemsida eller kontakta RBU via medlem@rbu.se eller 08-677 73 00.

Sista anmälningsdag är 30 juni – Early bird-pris gäller till och med den 31 maj.

Läs mer om konferensen på Nka:s webb
Mer information om de olika deltagaravgifterna