×

Vad vill du söka på?

skriv sökord och tryck ENTERMaria Persdotter omvald som RBU:s ordförande

Publicerad: 30-maj-2020

Maria Persdotter, förbundsordförande och Johan Klinthammar, vice ordförande.

Maria Persdotter har omvalts till förbundsordförande i samband med att RBU idag höll digital kongress. Till vice ordförande har Johan Klinthammar valts.

– Det känns fantastiskt att ha fått förtroendet att leda RBU i tre år till. Vi är i ett nytt årtionde, barnkonventionen har blivit svensk lag och vårt arbete kring barns och ungas villkor har enorma möjligheter, säger Maria Persdotter.

Med anledning av coronavirusets framfart under våren fick kongressen ny form. Kongressförhandlingarna har för första gången i RBU:s historia genomförts digitalt och i höst fortsätter arbetet med att staka ut riktningen för verksamheten de närmaste tre åren.

RBU:s förbundsstyrelse 2020-2023

Förbundsordförande
Maria Persdotter, Stockholm

Vice ordförande
Johan Klinthammar, Södermanland

Ledamöter
Anne-Lie Jordansson, Göteborg
Malin Tjernell Prioset, Stockholm
Mikael Wångmar, Uppsala
Jan Myhrman, Östergötland
Jörgen Carlsson, Göteborg
Catrin Marklund, Västerbotten

Suppleanter
George Rocksten, Stockholm
Maria Norrman, Halland
Giesela Anderholm Hansson, Skåne
Andreas Rung, Västmanland