×

Vad vill du söka på?

skriv sökord och tryck ENTERKommuner i Sverige bryter mot Barnkonventionen

Publicerad: 02-Nov-2020

När kommuner renoverar lekplatser utesluts barn som sitter i rullstol eller på annat sätt har begränsad rörelseförmåga. Barnkonventionen säger att alla barn har rätt till lek samt att barn med funktionsnedsättning har rätt till ett fullvärdigt liv. RBU har tagit fram en film för att visa på hur våra kommuner bryter mot Barnkonventionen. Kom igen nu Sverige, bättre kan vi!