15 oktober

Sista ansökningsdag RBU:s forskningsstiftelse

RBU:s forskningsstiftelse stöder forsknings och utvecklingsarbete som förebygger, begränsar eller undanröjer följder av funktionsnedsättningar. Likaså arbete som förbättrar funktion, livskvalitet och hälsa samt ökar delaktigheten för barn och ungdomar. Under 2021 och 2022 kommer stiftelsen att prioritera ansökningar inom humaniora, samhällsvetenskap, ekonomi, sociologi, pedagogik och närliggande områden.

Läs mer och ansök senast 15 oktober 2021.