RBU:s forskningsstiftelse

RBU:s forskningsstiftelse stöder forsknings- och utvecklingsarbete som förebygger, begränsar eller undanröjer följder av funktionsnedsättningar. Likaså arbete som förbättrar funktion, livskvalitet och hälsa samt ökar delaktigheten för barn och ungdomar.

Den huvudsakliga målgruppen för forskningen bör vara barn och ungdomar upp till cirka 25 år. Med forskning menas forskning grundad på vetenskaplig metodik.

Ansökningen för 2021 är nu stängd.