Porträttbild Johnie Hjelm

Johnie krossar glastaket

Johnie Hjelm är framgångsrik inom IT-branschen. Han hoppas att fler ungdomar med rörelsenedsättningar ska välja samma väg. Vid sidan om jobbet är Johnie engagerad i Crip in Tech, ett konsultföretag som genom coachning och utbildning visar vad branschen kan erbjuda.

”Du kan ju inte arbeta så vad ska vi göra för dig?”

Det beskedet fick Johnie Hjelm av Arbetsförmedlingen när han sökte jobb efter studenten.

Tio år senare arbetar snart 30-årige Johnie som ”Tech Lead” (samordnare för teknisk utveckling) på IT-företaget Bambuser. Han vill inspirera fler att söka sig till branschen. En stor del av sin fritid engagerar han sig för att hjälpa ungdomar med funktionsnedsättning in på arbetsmarknaden.

– Jag önskar att fler unga med funktionsvariation fick lära sig IT tidigt i skolan, säger han.

Johnie har en medfödd muskelsjukdom och har varit rullstolsburen sedan han var två år. Under skoltiden växte hans teknikintresse och han lärde sig koda. I gymnasiet fick han praktikplats på en webbyrå. Men något jobb direkt efter studenten fick han inte så Johnie började frilansa i eget bolag.

Han kom i kontakt med blivande kollegan Viktor Johansson som befann sig i en liknande situation. De började samarbeta i olika former, bland annat gjorde de en uppmärksammad podcast ihop. För några år sedan grundade de Crip in Tech som är ett slags konsultbolag. I bolaget får ungdomar med funktionsnedsättning som vill skapa sig en framtid i IT-branschen stöd och utbildning. Även entreprenören Fredrik Florberger fyller en viktig funktion, inte minst när det gäller ekonomi och kontakter med branschen. Denne är noga med att påpeka att ”även om vi gör något bra med Crip in Tech så är det drivet av affärsmässighet.”

– Det här är ingen välgörenhet. Vi vill visa att människor kan konkurrera på lika villkor även om förutsättningarna är olika. Jag har sett så många människor med funktionsvariation bryta igenom det tjocka lager av gips de ofta möts av. Det är sjukt drivna personer. Och näringslivet är inte fientligt inställt. Tvärtom, företagen letar efter att få in den här variationen i sina team. Problemet är att vi i för liten utsträckning stimulerar ungdomar i ett tidigt skede att se de här möjligheterna. De blir ofrivilligt passiviserade, säger Fredrik Florberger.
En bov i dramat är här de låga förväntningar som byggts upp i samhället när det gäller den här målgruppen, anser han.

– De trygghetssystem som var tänkta som ett skyddsnät och som behövs för många, har en tendens att klumpa ihop alla med funktionsvariation. Det blir ett enormt slöseri med människors välbefinnande. Det är som att säga till den här gruppen att ni för evigt ska känna att ni inte behöver jobba.

Han fortsätter:

– Det är klart att de ska jobba. Vi lever i ett modernt samhälle med moderna företagsledare. Det finns oändliga möjligheter. Samhället har ett ansvar att stimulera barn och unga till detta och det gäller även föräldrarna.
Det som Crip in Tech erbjuder är olika former av coachning för personer med funktionsnedsättning som vill söka sig ut till arbetslivet. De betonar att allt som är databuret går att jobba med.

– IT är en väldigt inkluderande bransch och det finns alla möjligheter att hitta områden där du som funktionsvarierad kan arbeta och bidra med perspektiv som inte normalfungerande besitter, säger Johnie Hjelm.

Fredrik Florberger menar att det är viktigt att inspirera unga och visa de möjligheter som finns.

– Vi har länge arbetat hårt för detta, men det är jättesvårt. Det finns många blockeringar, inte minst på det personliga planet, i form av osäkerhet, okunskap och brist på förebilder. Vi insåg att vi måste börja fungera som inspiratörer – ge oss ut och berätta, skapa kontakter och slussa runt dem i våra nätverk – och det har gett oss stor framgång.

Samtidigt har både Fredrik, Johnie och Viktor andra heltidsjobb och de har inte kunnat spendera så mycket tid åt Crip in Tech som de skulle önska. Hittills har ett 20-tal personer tagit del av Crip in Techs tjänster, som består av utbildning, certifiering, testning och olika jobbsökaraktiviteter. Det låter lite som en arbetsförmedling nischad för personer med funktionsvariation.

Johnie och Fredrik använder genomgående just termen ”funktionsvariation”. De talar inte om ”rörelsehinder” eller ”funktionsnedsättning”. Ändå har de ordet ”crip” – engelska för krympling – i företagsnamnet. Är inte det en term som kan uppfattas nedlåtande?

– Vi använder ordet funktionsvarierad när vi är i det städade rummet, men vi står också för att vi heter Crip in Tech. Vi vill ta tillbaka det ordet och avdramatisera det. Vi vill att man ska kunna vara stolt och skylta med sin funktionsvariation och inte se den som en börda, säger Johnie.

För egen del har Johnie Hjelm all anledning att vara stolt. Han har ett kvalificerat jobb på ett etablerat IT-tjänsteföretag. Samtidigt funderar han på nästa steg i karriären – och där kommer funktionsvariationen åter in i bilden.

– Jag blir ju successivt allt sämre. Det kan gå fort eller långsamt, men jag märker att det är jobbigare att skriva på datorn nu än för tolv år sedan. Därför försöker jag mer och mer jobba som ledare och delegera inom mitt team. Jag lever med personlig assistent dygnet runt och det har lärt mig mycket om ledarskap.

Vad då till exempel?

– Jag blev i tidig ålder tvungen att delegera arbetsuppgifter till mina assistenter, jag har lärt mig ta konflikter och att våga säga upp folk och sådana saker.

Vad ser du som allra viktigast för att fler personer med rörelsenedsättningar ska kunna få jobb?

– Att man satsar mer på att få in IT tidigt i skolan. Om personer med funktionsvariation tidigt får lära sig programmera och sånt så kommer de att inse tidigare än vad jag gjorde att det här kan jag jobba med, säger han.