Politiska beslut har gjort det svårare för barn att få assistans

RBU har tagit fram statistik från Försäkringskassan som visar hur många barn mellan 0-14 år som har statlig personlig assistans. Siffrorna visar på en enorm försämring för barnen sedan regleringsbrevet för 2016. Statistiken ljuger inte – utvecklingen är fruktansvärd. En lagändring är nu på gång, men förbättringen måste vi först se för att tro på.