God jul och tack för det värdefulla stöd vi får!

Året är snart slut och vi vill tacka för det enormt värdefulla stöd vi får ❤

Sedan RBU bildades på 50-talet har stora samhällsförändringar skett. Alla barn har fått rätt att gå i skolan, omyndighetsförklaringen av personer med funktionsnedsättning har försvunnit och rätten till personlig assistans har införts. Viktiga reformer som varit avgörande för RBU:s medlemmar.

Idag handlar mycket av RBU:s arbete om att försvara de rättigheter som tidigare uppnåtts. I september nästa år är det riksdagsval och då kavlar vi upp ärmarna för att lyfta fram de orättvisor som våra barn och unga möter.

Tack för alla gåvor och tack till alla som delar våra inlägg vidare. Ni möjliggör vårt arbete för att alla barn och ungdomar ska bli bemötta med respekt och få det stöd de behöver.

Nu stänger riksförbundets kansli ner verksamheten och kommer tillbaka igen den 10 januari. God jul och ett riktigt gott nytt år!