Försäkringskassan trotsar – ta myndigheten i örat

Försäkringskassans beslut om avslag på assistans slår hårt mot barnfamiljer som är beroende av assistans för att få vardagen att gå ihop. Nu är det hög tid att politikerna vaknar upp och inser hur verkligheten ser ut när det gäller assistansen. Läs RBU:s förbundsordförande Johan Klinthammars debattinlägg i Dagens ETC (publicerad 2022-06-13):

Försäkringskassan trotsar – ta myndigheten i örat | Dagens ETC

Läs hela texten här:

Ni politiker måste agera här och nu, det har gått alldeles för långt. Försäkringskassan slaktar den personliga assistansen och ni tittar bara på, skriver Johan Klinthammar, Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar (RBU).

Som förbundsordförande i Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar (RBU) har jag nyligen tagit del av ett beslut från en familj som har fått avslag på absurda grunder när man sökt statlig personlig assistans för sin tolvåriga pojke. Fallet når mig samtidigt som det kommer larmrapporter från jurister om rättsosäkerheten hos Försäkringskassan.

Pojken i fråga har en omfattande funktionsnedsättning och behöver hjälp med det mesta i vardagen. Alltifrån hygien till att få i sig mat. Han använder blöja och eftersom han lätt blir förstoppad får han medicin mot förstoppning. Det gör att han ofta får avföring upp på magen och ryggen. Naturligtvis måste han då duschas av. Vill man få honom ordentligt ren är det duschen som gäller. Detta har föräldrarna angett när man ansökt om personlig assistans för pojken.

Försäkringskassans beslut? Jag citerar ur ansökan:

”Försäkringskassan kan inte utifrån medicinska uppgifter se ett behov av ytterligare dusch vid tarmtömning i syfte att bli ren.”

Man påstår alltså att det krävs medicinska uppgifter som redogör för hur en pojke ska bli ren från avföring. Jag kan direkt säga att jag aldrig någonsin har sett ett medicinskt intyg för hur man ska bli ren. Det här är ett typexempel på hur man förnedrar familjer som bara önskar att få det stöd som de har rätt till.

Vidare står det i ansökan att pojken behöver byta blöja åtta gånger under en dag. Här svarar myndigheten följande:

”Försäkringskassan kan inte med stöd av medicinska underlag se det som sannolikt att pojken är i behov av så frekventa blöj­byten. Försäkringskassan finner det skäligt med en omfattning på sju blöjbyten per dag.”

Återigen hänvisar man till medicinska underlag. Samt att man inte tycker att det är sannolikt med åtta blöjbyten per dag, men sju blöjbyten är skäligt. Här igen en tydlig markering från Försäkringskassan om att deras agenda är att pojken inte ska få personlig assistans. Myndigheten hittar helt bisarra anledningar för att kunna avslå ansökningar. Att som förälder bli ifrågasatt på det här viset är kränkande, förnedrande och tröstlöst.

Personlig assistans är inget man söker för att få ett lyxliv på något sätt. Att ha personlig assistans är en situation som är påfrestande för hela familjen och friheten som man normalt har i ett hem är förstås begränsad.

Fallet med den tolvåriga pojken är tyvärr långt ifrån det enda. I RBU blir vi ofta kontaktade av medlemmar som blir misstrodda av Försäkringskassan. Jag har tidigare skrivit om ett annat fall där en flicka förlorade all sin assistans på grund av att hon vid ett enskilt tillfälle klarade av att göra en fysisk förflyttning under ett besök hos sin arbetsterapeut. Hon har aldrig klarat av en liknande förflyttning efter det men Försäkringskassan noterar händelsen i journalen och beslutar sig för att dra in all assistans.

Det vi ser nu är att barnen angrips hårdast. Detta bekräftar Försäkringskassans egen statistik över hur många som har statlig personlig assistans. Under de två senaste mandatperioderna då Socialdemokraterna suttit vid makten har antalet barn mellan 0–14 år med statlig personlig assistans minskat med 37,5 procent.

Som pappa till en kille med funktionsnedsättning och som förbundsordförande för RBU är jag arg, förtvivlad och faktiskt riktigt rädd över utvecklingen.

När Socialdemokraterna kom till makten satte de direkt in direktiv om att stoppa kostnads­utvecklingen inom assistansen. Och Försäkringskassan har verkligen svarat väl på deras önskan. Sättet som Försäkringskassan bemöter barnen med funktionsnedsättning och deras familjer är inget annat än ren förnedring.

Den 1 januari 2023 kommer två lagändringar att träda i kraft som förhoppningsvis gör att fler får den assistans de behöver. Men så länge Försäkringskassan hanterar ansökningarna på detta vis och tydligt går in med inställningen om att avslå så tvivlar jag på att effekten blir så bra som man hoppas. Myndighetens roll är naturligtvis att vara rätts­säker, men som i exemplen ovan handlar det inte om lagar och rättigheter. Avslagen bygger på anledningar som de själva hittat på för att kunna avslå ansökningar, inget annat.

Nu kräver RBU att regeringen agerar! Ni kan via regleringsbrev ändra Försäkringskassans prioriteringar. Försäkringskassan ska vara en myndighet för medborgarna, inte mot.