Förare och passagerare med erfarenhet av bilanpassning sökes!

Vill du vara med och bidra till forskning om bilanpassning och bilstöd? Vi vill lära oss mer och söker efter personer som kan svara på en webbenkät. Kriteriet är att du själv har en fysisk rörelsenedsättning eller har ett barn med behov av några anordningar i bilen.

Här kan du läsa mer om projektet, besvara enkäten och vad det innebär att delta i studien: https://www.vti.se/arkiv/forsokspersoner/bilanpassning