×

Vad vill du söka på?

skriv sökord och tryck ENTEREn redaktör funderar

Publicerad: 28-Okt-2016

Har Försäkringskassan utvecklats till en kampanjorganisation mer än en myndighet? Den frågan ställer sig RBU:s tidning Rörelses redaktör.

”Alla behövs i laget Sverige.” Det är budskapet i en aktuell kampanj från Försäkringskassan. Den som går in på myndighetens hemsida kan se en liten finstämd film i svartvitt där tidigare sjukskrivna går till jobbet och omfamnas av glada arbetskamrater. Ja, till och med hunden är glad när husse går till jobbet.

Men vilka är det då som behövs i Försäkringskassans Sverige? I flera uppmärksammade fall har RBU-familjer fått uppleva att deras barn blivit av med sin assistans, trots svåra funktionsnedsättningar. Rimligtvis borde även dessa familjer vara en del av ”laget Sverige.” Barnen borde få sitt stöd. Mamma och pappa borde hinna vara just föräldrar och dessutom kunna förvärvsarbeta.

Försäkringskassans generaldirektör Ann-Marie Begler har allt sedan hon tillträdde hösten 2015 varit mycket aktiv i debatten om personlig assistans. Hon har i flera sammanhang tagit upp frågan utifrån att hon anser att fusket är omfattande. Generaldirektören tillbakavisar på DN-debatt (2016-09-06) att det är kris i assistansen.

Därför ville Rörelse intervjua Ann-Marie Begler. Tanken var en intervju som skulle kunna vidga perspektivet och handla om assistansens kvalitet, tillämpningar och även ta upp frågan om kris eller inte. Efter en omfattande mailkorrespondens med presstjänsten stod det klart att svaret på begäran var nej. I stället erbjöds Rörelse att intervjua Daniel Johansson, som är den hos myndigheten som leder arbetet kring fusket. Rörelse vidhöll att vi i första hand önskade Begler, eftersom vi ville ha en intervju med helhetsperspektiv och att det är generaldirektören som är aktiv i debatten. Vi meddelade att vi kunde tänka oss Johansson som andrahandsalternativ. Till min förvåning möttes Rörelse då av en helt stängd dörr. ”Med anledning av den senaste tidens utveckling så väljer Försäkringskassan att avstå från en intervju på grund av brist på saklighet från RBU.” Det skrev en av myndighetens pressekreterare i ett mail. Efter protester från min sida blev resultatet att vi ändå kunde få en intervju med Johansson, som finns att läsa i nyutkomna Rörelse nr 5 2016.

Det ska sägas att Försäkringskassan har sin fulla rätt att säga ja eller nej till intervjuer. Men det enda jag som redaktör önskade var att Rörelses läsare skulle kunna ta del av en aktuell och relevant artikel i ett ämne som engagerar.

Försäkringskassan är en stor myndighet vars beslut påverkar många människors liv. Det är inte, eller borde inte vara, en kampanjorganisation. I det här fallet har Försäkringskassan minst av allt bidragit till en saklig debatt. Kvar finns påståenden och lösryckta fakta. Medborgarperspektivet saknas.

Margaretha Holmqvist

Redaktör Rörelse