Digitalt sommarläger: Livet!

Nu bjuder vi in medlemmar från 13 år att delta på RBU:s digitala sommarläger! Det här arrangeras 12-13 och 15-16 juli och är ett spännande alternativt till våra vanliga fysiska läger. Deltagaravgiften är 250 kr och faktureras i efterhand.

Under totalt fyra dagar samtalar och reflekterar vi om livet och alla dess möjligheter och utmaningar. Det blir möten med inspirerande personer, aktiviteter och nya bekantskaper.

Läs mer om lägret.