Digitala samtalsträffar

Tillsammans med Funkibator arrangerar RBU digitala samtalsträffar för medlemmar som är från 13 år och uppåt. Träffarna sker under lättsamma former med personer som leder samtalet. Du pratar eller lyssnar precis som du själv vill. Välkommen!

Djur och natur
29 april kl. 17:30-19:00

Quiz-kampen
9 maj kl. 14:00-15:30

Om att bli vuxen
11 maj kl. 17:30-19:00

Resa runt i världen
20 maj kl. 17:30-19:00