Digitala samtalsträffar hösten 2021

Tillsammans med Funkibator arrangerar RBU digitala samtalsträffar för medlemmar som är från 13 år och uppåt. Träffarna sker under lättsamma former med personer som leder samtalet. Du pratar eller lyssnar precis som du själv vill. Välkommen!

Fika och löst snack
21 september, 17:30-19:00

Hästsnack!
29 september, 17:30-19:00

Existens – Livet, vad är livet för något?
10 oktober, 14:00-15:30

Hundsnack!
12 oktober, 17:30-19:00

Existens, Lycka, vad är lycka för något?
21 oktober, 17:30-19:00

Myndighetssnurr
31 oktober, 14:00-15:30

Existens – Mening och motivation
2 november, 17:30-19:00

Socialt, vänner, ensamhet
11 november, 17:30-19:00