Digitala samtalsträffar

Tillsammans med Funkibator arrangerar RBU digitala samtalsträffar för medlemmar som är från 13 år och uppåt. Träffarna sker under lättsamma former med personer som leder samtalet. Du pratar eller lyssnar precis som du själv vill. Välkommen!

Pandemi och isolering
Tisdag 30/3 kl. 17:30-19:00

TV-serier och film
Torsdag 8/4 kl. 17:30-19:00

Musikworkshop
Söndag 18/4 kl. 14:00-15:30

Annorlunda och speciell
Tisdag 20/4 kl. 17:30-19:00