Försämringar för personer med funktionsnedsättning

Det har blivit allt tuffare att leva med funktionsnedsättning i Sverige. Politiker och myndigheter gör nya besparingar hela tiden. RBU har här sammanställt vad det är som pågår. Och det är riktigt ovärdigt ett välfärdsland som Sverige! Nu är det tid för regeringen att göra något åt den här utvecklingen.

Se filmen med RBU:s förbundsordförande Maria Persdotter och vice förbundsordförande Johan Klinthammar: