Ordförande Maria Persdotter fotad i studiomiljö

Debattartikel i Aftonbladet: Högt spel med sköra barn

Aftonbladet Debatt kräver RBU nu att personal som möter barn med omfattande funktionsnedsättningar ska vaccineras bland de allra första. Barnen måste skyddas, allt annat är ovärdigt ett land som Sverige!

Högt spel med sköra barn

”Barn kan inte tillhöra riskgrupp för covid-19. Barn blir inte särskilt sjuka.” Orden är Folkhälsomyndighetens och trots att vi i RBU gång på gång har slagit larm och påpekat de stora risker som myndigheten tar när det gäller barn med funktionsnedsättning så har ingenting hänt.

Det här är det vi vet: i RBU finns det många barn med mycket allvarlig andningsproblematik, barn som riskerar att dö av en vanlig förkylning och som är kopplade till andningsmaskiner även i sitt friska tillstånd. Barn med dåligt eller inget immunförsvar.

Flera regioner har öppnat mottagningar för långtidscovidsjuka barn. När region Stockholm startade trodde man att ungefär 20 barn skulle behöva komma dit. Nu har över 200 barn i stockholmsregionen fått diagnosen långtidscovid. En del av dessa är rejält sjuka. Och det ökar.

Folkhälsomyndigheten anser att barn aldrig under några som helst omständigheter kan bli svårt sjuka i covid-19 och att barn med omfattande funktionsnedsättningar inte utgör något undantag. Barn är aldrig riskgrupp. Många föräldrar har under det gångna året hört av sig till RBU och varit både arga och rädda. Något vaccin för barn är inte i sikte, men nu trodde vi att åtminstone de vuxna som möter barn med omfattande funktionsnedsättningar och andningsproblematik skulle prioriteras för vaccination. Döm om vår bestörtning när det visar sig att just personal (till exempel personliga assistenter) som jobbar med barnen INTE är prioriterade. De hamnar i sista gruppen för vaccin och får kanske i bästa fall sprutorna innan året är slut.

Annars gäller att alla som tillhör LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade), alltså personer med omfattande funktionsnedsättningar, är prioriterade för vaccin. Detsamma gäller för de som arbetar inom LSS’ olika verksamheter, exempelvis personliga assistenter. Men alltså inte de som jobbar med barn inom LSS.

Barn kan aldrig tillhöra riskgrupp för corona anser myndigheten. Men hur kommer det sig då att när det gäller den vanliga säsongsinfluensan hamnar barn med funktionsnedsättning i riskgrupp? Där ges vaccin varje år till den som behöver. Detsamma borde självklart gälla även för covid-19. Det bästa sättet att skydda sköra barn här och nu är om de som jobbar med barnen blir vaccinerade.

Folkhälsomyndigheten spelar ett högt spel med de allra sköraste barnen. Inga särskilda råd eller rekommendationer när det gäller barn med funktionsnedsättning. Inga vaccin är testade på barn. Och nu har dessutom deras assistenter prioriterats ner och ska inte bli vaccinerade under överskådlig tid.

Det råder stor brist på vaccin i nuläget. Men när Sverige så småningom får de doser som vi har beställt så fortsätter ändå schackrandet med de allra känsligaste barnen. Eftersom barnen, i Folkhälsomyndighetens värld, aldrig kan tillhöra riskgrupp.

Det är skam och stor skandal! RBU kräver att personal som möter barn med omfattande funktionsnedsättningar ska vaccineras bland de allra första. Barnen måste skyddas, allt annat är ovärdigt ett land som Sverige!

Maria Persdotter
Förbundsordförande i RBU