×

Vad vill du söka på?

skriv sökord och tryck ENTERBarnkonventionen: syskon ställs mot syskon

Publicerad: 07-apr-2020
Uppslag i tidning med rubriken "syskon ställs mot syskon" avfotad på bord

Barnkonventionen ska garantera barns rättigheter. Ett aktuellt LSS-beslut visar att den istället riskerar att slå tillbaka mot de mest utsatta barnen. Det avslöjar RBU:s medlemstidning Rörelse.

Den 1 januari blev barnkonventionen svensk lag. Syftet är att stärka barns rättigheter. Men tillämpningen är snårig – och kan ställa syskon mot syskon. RBU:s tidning Rörelse (2 2020) avslöjar hur en trebarnsfamilj nekas utökat stöd med hänvisning till barnkonventionen. Ett av familjens barn har omfattande funktionsnedsättningar. Barnet är hjärnskadat, har svår epilepsi, rörelsesvårigheter och saknar tal. Det är bakgrunden till att föräldrarna ansökte om utökat antal dagar på korttidsvistelse för barnet, från fyra till åtta dagar i månaden. En ansökan som alltså fått avslag.

Kommunens handläggare skriver att i bedömningen har barns lika värde beaktats och att barn inte diskrimineras (artikel 2 i barnkonventionen). ”Att inte bevilja utökning bedöms främja (barnets namn) genom att inte vara åtskild från vårdnadshavare utifrån hennes låga ålder (jfr artikel 3 i barnkonventionen).”

– Det känns som en käftsmäll, säger barnets mamma som har överklagat till Förvaltningsrätten. I artikeln i Rörelse beskriver hon hur hon och hennes man kämpar för att tillgodose alla sina tre barns behov. Båda har också gått ned i arbetstid för att klara av en pressad familjesituation.

RBU:s förbundsordförande Maria Persdotter är upprörd över beslutet och hur barnkonventionen tolkas av kommunen.

– Barnkonventionen, som är tänkt att stärka barnens rättigheter och trygghet, används här av en kommun för att avslå en fullständigt självklar ansökan om avlastning i ett pressat läge. Hur kan man i ett myndighetsbeslut fullständigt bortse ifrån att det i familjen finns fler barn? Var finns deras rätt till sina föräldrar? Hur ska föräldrarna orka vara bra föräldrar till alla sina barn om de lever under så pressade förhållanden som nu?

Maria Persdotter anser att många kommuner och beslutsfattare inte vet hur de ska tolka barnkonventionen som gällande lag i Sverige.

– Jag tror att beslutsfattarna söker efter vägledning och att det till exempel är därför just den här familjens ansökan om avlastning har fått avslag. Kommunen räknar helt enkelt med att familjen överklagar och så får man ett avgörande i domstol.

Hon ser framför sig en utveckling med fler liknande fall.

– Vi familjer som är i den här situationen är vana vid att behöva bråka och överklaga, men nu kommer det alltså in ett nytt fenomen: barnkonventionen kan användas mot oss, mot barnen. Så kan lagstiftaren (riksdagen) knappast ha menat. För oss i RBU blir det nu extremt viktigt att påpeka just sådana här vansinnigheter, avslutar Maria Persdotter.


I vårt digitala tidningsarkiv hittar du det senaste numret av Rörelse där hela artikeln finns.