Barn nekas vård på grund av fördomar om lidande

RBU tillsammans med professionen, föräldrar och andra funktionsrättsorganisationer skriver om hur barn med flerfunktionsnedsättning nekas nödvändig behandling.

Läs debattinlägget på hejaolika.se.