×

Vad vill du söka på?

skriv sökord och tryck ENTERÄnnu inga besked om LSS

Publicerad: 21-okt-2019

Många RBU-familjer ser med oro på framtiden och vilket stöd deras barn ska få. Socialminister Lena Hallengren säger sig förstå oron – men oklarheterna kvarstår.

Text: Bengt Rolfer Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

 

När det gäller frågor om samordning och huvudmannaskap för samhällets insatser har socialminister Lena Hallengren, S, för dagen inga nya besked. Hon hänvisar bland annat till att NKA, Nationellt Kompetenscentrum Anhöriga, vill ha en försöksverksamhet i några kommuner med en person som samordnar insatserna.

– Det är inte mitt initiativ. NKA får pengar av regeringen, men arbetar fristående. Jag tycker det låter vettigt och ser fram emot att följa hur det går. På samma sätt som att man gör utredningar kan det vara bra att pröva något innan man säger att alla Sveriges 290 kommuner ska ställa om till detta, säger Lena Hallengren.

Beskedet från regeringen om vad som ska hända med LSS-utredningen dröjer.

– Jag vill skicka förslaget på remiss, men det är inget jag bestämmer över helt själv, säger socialminister Lena Hallengren till Rörelse.

När utredaren Gunilla Malmborg överlämnade LSS-utredningen till regeringen i januari i år möttes förslaget av massiv kritik från funktionshinderrörelsen. RBU:s ordförande Maria Persdotter uppmanade regeringen att slänga förslaget i papperskorgen.

Där har den inte hamnat, men däremot tycks den ligga på en hylla på departementet och samla damm. Samtidigt säger alltså Lena Hallengren att hon vill skicka ut den på remiss.

Så varför gör du inte det?

– Det finns olika skäl till det. Ibland ges svaret att den bereds inom regeringskansliet och det svaret kan jag också ge. Men det är ärligare att säga att vi inte är överens om hur vi ska gå vidare. Det är det svar du får, säger hon.

I nästa andetag påminner socialministern om den kraftiga kritik som förslaget mötte, inte minst från funktionshinderrörelsen. Det har gjort att många, inte minst olika politiska företrädare, blivit tveksamma till hur man ska gå vidare.

– Det här har försvårat hela processen. Jag tycker att om man har gjort en utredning ska man också lyssna på olika synpunkter. Det kan finnas bra saker att jobba vidare med och annat som är dåligt. Men att inte ens ha en remissomgång gör att det inte går att jobba med underlaget över huvud taget. Det borde nästan vara en naturlag att skicka utredningar på remiss, säger hon.

Socialministern påpekar också att LSS-lagstiftningen är snart 30 år gammal. Den skapades i en annan tid och riktade sig då inte i första hand till barn och unga. Därför behövdes en översyn.

Lena Hallengren säger sig ha full förståelse för den oro och otålighet som de berörda familjerna känner inför hur de ska hantera sin situation. Hon berättar att detta är det område som hon ägnat mest tid och engagemang åt sedan hon blev statsråd för ett och ett halvt år sedan.

Den fråga som kanske varit mest uppmärksammad gäller domarna om att personer som fått hjälp med andning och sondmatning förlorade sin rätt till assistansersättning. Där står det nu klart att både andning och sondmatning ska klassas som grundläggande behov och ge rätt till personlig assistans enligt LSS.

– Jag tror att många av oss blev småchockade över hur domarna tolkades, men nu har vi som en del av januariavtalet rättat till det, säger socialministern.

Den 1 januari 2020 blir FN:s barnkonvention en del av svensk lagstiftning. Enligt Lena Hallengren är detta ett naturligt steg i en process som pågått länge för att väva in barnens perspektiv i flera sammanhang. Den största förändringen blir troligen att kunskapen om detta ökar, tror hon.

– Det blir inte så att det plötsligt är barnen som ska bestämma. Jag lyssnar mycket på mina barn, men det är inte alltid de får bestämma. Det är samma sak här.

Tanken är att man inte ska kunna bortse från barnens perspektiv och bli ännu bättre på att involvera barn som behöver samhällets stöd, säger Lena Hallengren.


Mer om samordning av olika insatser i det senaste numret av medlemstidningen Rörelse med tema vardagsliv.