Glädjeruset skänker en del av överskottet till RBU

RBU riktar ett stort tack till Hugos Stiftelse som har lämnat över en värdecheck på 25 000 kr. Bidraget är en del av överskottet från Glädjeruset, som genom att välkomna alla deltagare, oavsett funktionsförmåga, bidrar till stor glädje och stark gemenskap.

På bild ses RBU:s Förbundsordförande Johan Klinthammar ta emot checken av Camilla Olsson på Hugos Stiftelse.
Läs mer om Glädjeruset här.