Rättigheter och möjligheter

Rättigheter möjligheter omslag

Den andra, reviderade, upplagan av boken Rättigheter och Möjligheter ger en överblick över rättigheter och möjligheter till samhällsstöd för barn och ungdomar med funktionsnedsättning och deras familjer. Boken utkom 2014 och har nu några år på nacken och en del har ändrats sen dess. Flera aktuella rättsområden tas upp i boken – vad som gäller rättsligt och vilka insatser som kan sökas. Även handfasta tips på hur man kan gå tillväga i olika situationer ges.

RBU-medlem? Nu kan du få boken gratis mot porto. För icke-medlemmar 100 kr.

Boken beställer du via info@rbu.se eller telefon 08-677 73 00.