LSS-kartan: Om personlig assistans

RBU har tagit fram en översikt för att enkelt kunna överblicka utvecklingen inom den personliga assistansen samt RBU:s insatser för att rädda LSS. Den nya översiktskartan finns att beställa som sexsidig vikfolder mot fraktkostnad. Maila info@rbu.se för att beställa.

Öppna LSS-kartan för skärm här