RBU:s grafiska manual

RBU:s kommunikationsmål är att stärka omvärldens kännedom om, och förtroende för, RBU som en tydlig intresseorganisation för barn och ungdomar med rörelsenedsättning och deras familjer. Det ska gå snabbt att känna igen att det är från RBU kommunikationen kommer.

För att underlätta arbetet har vi en gemensam visuell identitet, en grafisk profil. Den är ett verktyg för att förstärka och tydliggöra bilden av oss, och har som målsättning att bilden av RBU som förbund blir tydlig, samstämmig och konsekvent. Även om vår kommunikation har olika syften och målgrupper, ska den alltid följa vår grafiska profil. Genom att konsekvent använda de grafiska riktlinjerna som finns i den här manualen stärker vi ”varumärket” RBU. Och omvärlden får en tydligare bild av oss.

Ladda ned RBU:s grafiska manual

I vårt pressrum kan du ladda ner RBU:s logotyp i png-format som fungerar bra på webben.