Skänk din aktieutdelning

Som privatperson slipper du betala skatt på utdelningen på dina börsaktier om du väljer att skänka den till RBU. Normalt sett betalar du 30 procent i utdelningsskatt, av en vinst på 1 000 kronor får du alltså behålla 700 kronor. Men genom att skänka utdelningen till RBU behöver du inte skatta, och värdet av din gåva blir 1 000 kronor.

Så här gör du:

Bestäm vilken och hur stor del av aktieutdelningen från det börsnoterade företaget eller från fåmansbolaget som du vill skänka till RBU.

Aktieutdelning från börsnoterat företag

  • Kontakta din bank eller kapitalförvaltare och be dem att hjälpa dig. De har de blanketter som behöver fyllas i.
  • Om du inte vill ge bort hela din utdelning till RBU organisationsnummer 802002-8125.
    Be din bank att hjälpa dig öppna ytterligare ett värdepapperskonto (VP-konto). På det nya kontot kan RBU vara mottagare (”rättighetshavare”) av aktieutdelningen, och på det andra du själv. Du fördelar själv ditt aktieinnehav – och därmed också utdelningen till RBU – mellan dina VP-konton.
  • Banken meddelar Skatteverket om din gåva.
  • Skriv också en förklaring av vad du har gjort under ”Särskilda upplysningar” i deklarationen.
  • Spara kvitto och dokumentation för att kunna bifoga deklarationen påföljande år.

Aktieutdelning från fåmansbolag

Privatpersoner bosatta i Sverige som är ägare av fåmansbolag har rätt att skänka hela eller delar av utdelningen från fåmansbolaget till välgörenhet – skattefritt.

  • Bolagets styrelse måste före stämman upprätta ett aktiebrev med tillhörande utdelningskuponger.
  • Efter stämman, men innan utbetalning sker, överlåter du utdelningskupongen till RBU.
  • Du upprättar då ett gåvobrev och informerar bolaget om gåvan. Din bank kan hjälpa dig upprätta gåvobrevet. Kontakta din bank vid ytterligare frågor.