×

Vad vill du söka på?

skriv sökord och tryck ENTERRBU:s utmärkelser

Guldrullen

Guldrullen är ett årligt pris som delas ut till en fysisk eller juridisk person som på ett förtjänstfullt sätt under senaste kongressperioden verkat för att förbättra villkoren för barn och unga med rörelsehinder och deras familjer. Pristagaren ska vara medlem i RBU och kan vara en enskild person, en medlemsförening eller en verksamhet inom RBU.

Alla medlemmar i RBU kan nominera en eller flera kandidater till Guldrullen och nomineringen ska skickas till info@rbu.se. I förslaget till nominering ska det framgå vem som avses, hur arbetet bedrivits och en motivering till varför du vill att just denna person/förening/verksamhet ska utses till pristagare. Håll utkik efter information om nominering till nästa Guldrulle.

2019 gick utmärkelsen Guldrullen till Johan Klinthammar (till höger i bild) med följande motivering:

”Med skärpa i sinne och bild har du på ett imponerande sätt skildrat hur det är att vara förälder till ett barn med funktionsnedsättning. Genom föreläsningar och ditt skapande med fotokonsten lyckas du visualisera RBU-familjernas utmaningar så att också allmänheten begriper vad det handlar om. Du har med enormt driv och många timmars ideellt arbete varit en viktig kraft i RBU:s kamp för att informera och förändra attityder.”

Läs mer om Guldrullens historia och tidigare pristagare


Stora RBU-priset

Stora RBU-priset delas ut vid ordinarie kongress. Priset ska gå till en fysisk eller juridisk person som inte är medlem, och som genom sin gärning framgångsrikt gagnat förbundets syften.

RBU-prisets historia

Första gången RBU-priset delades ut var år 2002 och gick till författaren och komikern Jonas Gardell. Han fick priset för sin betydelsefulla insats för ungdomar med rörelsehinder i samband med förbundets galakväll i Stockholm samt för sitt manus till filmen ”Livet är en schlager”.

År 2005 delades priset ut till tv-programmet Cp-Magasinet och mottogs av Jonas Franksson och Sari Nykvist. Motiveringen var att CP-magasinet öppnade ögonen på många och bröt fördomar om personer med funktionshinder.

År 2008 fick Bengt Westerberg priset för sitt brinnande engagemang för de frågor RBU driver.

År 2011 gick priset till Jonas Helgesson med motiveringen ”RBU vill tilldela dig 2011 års stora RBU-pris för din uppenbara talang att skapa positiv attitydförändring gentemot personer med funktionsnedsättning”.

År 2014 tilldelades Magnus Welander, VD för Thule Group stora RBU-priset med motiveringen ”Med personligt och positivt engagemang har du tagit initiativ till och utvecklat samarbetet mellan Thule och RBU. Du har med ditt nytänkande och din övertygelse skapat förutsättningar för såväl fantastiska festdagar som RBU:s viktiga dagliga arbete”.

År 2017 var det Eva Franchell, ledarskribent på Aftonbladet, som fick ta emot priset. Motiveringen löd “För att du oförtrutet belyser det akuta läget för barn och vuxna med funktionsnedsättning och den kris som uppstår när nödvändiga LSS-insatser dras in. Med din analytiska skärpa och vassa penna sätter du ord på en verklighet som annars har mycket svårt att tränga igenom bruset.”