×

Vad vill du söka på?

skriv sökord och tryck ENTERRBU:s utmärkelser

Susanne Ottosson Rösmark, glad pristagare av Guldrullen 2016

Guldrullen

Guldrullen är ett årligt pris som delas ut till en fysisk eller juridisk person som på ett förtjänstfullt sätt under senaste kongressperioden verkat för att förbättra villkoren för barn och unga med rörelsehinder och deras familjer. Pristagaren ska vara medlem i RBU och kan vara en enskild person, en medlemsförening eller en verksamhet inom RBU.

Alla medlemmar i RBU kan nominera en eller flera kandidater till Guldrullen och nomineringen ska skickas till info@rbu.se senast 20 augusti 2017. I förslaget till nominering ska det framgå vem som avses, hur arbetet bedrivits och en motivering till varför du vill att just denna person/förening/verksamhet ska utses till pristagare.

Årets Guldrulle gick till Susanne Ottosson Rösmark (bild ovan) med motiveringen: “Du har med ditt ihärdiga arbete sett till att Liseberg i Göteborg blivit mer tillgängligt för personer med fysiska funktionsnedsättningar. Liseberg är ett mycket omtyckt utflyktsmål, inte bara för göteborgare utan för människor från hela landet. Det gör din insats än mer betydelsefull.” Priset delades ut på RBU-dagen den 20 augusti i Furuviksparken.

Guldrullens historia

Priset instiftades 2002 och delades då ut till grundaren av Go-kart SPECIAL, Börje Valfridsson från Östersund. Priset fick Börje för att han möjliggör för barn och ungdomar med rörelsehinder i Östersund med omnejd att åka go-kart.

I samband med RBU:s jubileumskongress 2005 delades priset ut för andra gången. Mottagare var Kurt Johansson, medlem i RBU Skaraborg, som under många år arrangerat resor när och fjärran för en mängd barn och unga.

Många är de som därefter har tilldelats Guldrullen för sina enastående bedrifter. Guldrullen 2015 gick till  Team Nordmark, Mikael och Hugo. Motiveringen lyder: “För att ni med glädje och imponerande prestationer på och utanför löparbanorna inspirerar och visar att alla kan vara med!”

Vicki Skure Eriksson fick priset 2014. Hon är ordförande för RBU Västmanland och har arbetat intensivt för att etablera RaceRunning i Sverige. Motiveringen till priset lyder: ”För din fantastiska insats för att sprida sporten RaceRunning i Sverige. Genom ditt energiska och positiva arbete gör du stor nytta för många barn och ungdomar och deras familjer.”

Stora RBU-priset

Stora RBU-priset delas ut vid ordinarie kongress. Priset ska gå till en fysisk eller juridisk person som inte är medlem, och som genom sin gärning framgångsrikt gagnat förbundets syften. Nomineringen mejlas till info@rbu.se med en tydlig motivering senast den 15 mars.

RBU-prisets historia

Första gången RBU-priset delades ut var år 2002 och gick till författaren och komikern Jonas Gardell. Han fick priset för sin betydelsefulla insats för ungdomar med rörelsehinder i samband med förbundets galakväll i Stockholm samt för sitt manus till filmen ”Livet är en schlager”.

År 2005 delades priset ut till tv-programmet Cp-Magasinet och mottogs av Jonas Franksson och Sari Nykvist. Motiveringen var att CP-magasinet öppnade ögonen på många och bröt fördomar om personer med funktionshinder.

År 2008 fick Bengt Westerberg priset för sitt brinnande engagemang för de frågor RBU driver.

År 2011 gick priset till Jonas Helgesson med motiveringen ”RBU vill tilldela dig 2011 års stora RBU-pris för din uppenbara talang att skapa positiv attitydförändring gentemot personer med funktionsnedsättning”.

År 2014 tilldelades Magnus Welander, VD för Thule Group stora RBU-priset med motiveringen ”Med personligt och positivt engagemang har du tagit initiativ till och utvecklat samarbetet mellan Thule och RBU. Du har med ditt nytänkande och din övertygelse skapat förutsättningar för såväl fantastiska festdagar som RBU:s viktiga dagliga arbete”.

Nästa gång priset delas ut blir på kongressen 2017.