×

Vad vill du söka på?

skriv sökord och tryck ENTERSista datum att nominera förbundsledamöter till valberedningen

Publicerad: 10-Dec-2019

RBU:s valberedning har inlett sitt arbete inför kongressen. Den som har förslag på ledamöter i förbundsstyrelsen är välkommen att höra av sig. Kom med förslag på medlemmar som har ett brinnande intresse för frågor som rör RBU:s barn och ungdomar. Kompetens inom något specialområde som till exempel ekonomi, marknadsföring, LSS eller påverkansarbete är en merit men absolut inget krav.

– Viktigast är att du har vilja och engagemang för RBU:s frågor. För dig som ledamot är styrelsearbetet både intressant och lärorikt och kan även vara en merit även i andra sammanhang, säger valberedningens ordförande Stefan Gustavsson.

Förutsättningar för uppdraget: RBU betalar ledamöternas resekostnader. Därutöver får styrelseledamöter och suppleanter
styrelse arvode per sammanträdesdag man deltar på. Styrelsen sammanträder omkring sex gånger per år, oftast på förbundskansliet i Stockholm. Vanligast är att sammanträden är en dag men tvådagarsmöten kan förekomma. Vid tvådagarsmöten bekostar förbundet övernattning. Det kan även förekomma enstaka telefonmöten, för dessa utgår inte arvode.

Nomineringar: Om du själv är intresserad eller vill nominera någon maila namn, email, telefonnummer samt lite kort info om den du nominerar. Ange vilken RBU-förening den nominerade tillhör. Utöver ledamöter och suppleanter till styrelsen kan du även nominera förslag till revisorer och valberedning.

Valberedningen vill vara väl förberedd och tar emot nomineringar redan nu. Absolut sista dag är den 1 februari 2020.

Kontakta valberedningen.