×

Vad vill du söka på?

skriv sökord och tryck ENTERRBU Södermanland – Föräldraföreläsning: Syskonkärlek

Publicerad: 14-aug-2017

Lördag  7 oktober kl 14:30-17:00
Plats: Rbu:s lokaler
Eleonoragatan 18, Eskilstuna
OSA! senast 25 september till RBU Södermanlands kansli;  rbu@hsod.se,  016-51 71 10 (telefontid;
mån-tors, 8-15). Telefonsvarare finns. Vi bjuder på fika. Anmälan är bindande och måste avbokas så
någon annan kan få möjlighet att gå om du inte  kan.

FÖRÄLDRAFÖRELÄSNING: SYSKONKÄRLEK- I SKUGGAN AV ETT SYSKON
Som en del i projektet Familjekraft i samarbete med Sparbanken Rekarne har vi glädjen att
välkomna er till en mycket intressant föreläsning, syskonkärlek- i skuggan av ett syskon, om
hur det är att vara syskon till ett barn med funktionsnedsättning. Att vara syskon i en familj
med ett barn med funktionsnedsättning behöver inte vara problematiskt, men många syskon
bär på frågor och känslor de sällan ges möjlighet att ställa eller släppa fram: – Varför är jag
frisk och min bror sjuk? – Har jag orsakat min systers svårigheter? – Varför har ingen tid med
mig? Kommer det att gå över? Smittar mitt syskons sjukdom? 

 

Astrid Emker är pedagog, handledare och föreläsare. Hon har bred kunskap och lång
erfarenhet av barn, ungdomar, vuxna med olika funktionsnedsättningar och sällsynta
diagnoser. Astrid arbetar som handledare och föreläsare för olika typer av personal- och
föräldragrupper. Syskonrollen, där hon har bred erfarenhet från många års arbete med
syskon på Ågrenska och medverkan i projektet syskonkompetens, är ett av Astrids
specialområden.