×

Vad vill du söka på?

skriv sökord och tryck ENTERRBU Skåne – Musikterapi

Publicerad: 10-jan-2017

Musikterapi januari-mars i samarbete med Kulturcentrum Skåne i Lund

Musikterapin kör igång redan i januari 2017 och det är Sofie som håller i musiken precis som i höstas. Vi erbjuder enskilda musikstunder på 30 minuter per gång vid åtta tillfällen, v 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 och 12.

Sista anmälnings- och betalningsdag: 11 januari Kostnad: 800 kr per barn/ungdom

Våra musikstunder kan beskrivas på följande sätt: – Musik och rörelse, lyssna och göra. Själv och tillsammans, på barnets initiativ och i dialog. – På musikaktiviteterna fokuserar vi på barnens egna möjligheter att möta, uppleva och delta i musiken. Upplevelse, lust och glädje står i centrum och alla kan delta efter egen förmåga och behov, individuellt eller tillsammans med andra. – Pedagogen använder sig av samspelsmodeller för att mötas i musiken där både barn, unga, föräldrar, syskon och andra i barnens närhet tillsammans får glädje av att uppleva musikens skapande och utvecklande kraft