×

Vad vill du söka på?

skriv sökord och tryck ENTERRBU Skåne – Årsmöte

Publicerad: 19-Dec-2017

Välkomna att delta på RBU Skånes årsmöte!
Dag: Söndag den 11 mars
Plats: Rytmus, Barkgatan 8 i Malmö

Separat inbjudan kommer att skickas ut i februari 2018.

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 1o februari.

Nomineringar måste vara valberedningen tillhanda senast den 11 februari
Conny Levhag, e-post: connylevhag@hotmail.com
Mats Ahlström, e-post: mail@masseman.se