×

Vad vill du söka på?

skriv sökord och tryck ENTERRBU Halland – Go-kart

Publicerad: 23-jan-2017

RBU Halland och FUB Halmstad – Hylte äger tillsammans två anpassade go-kartbilar!

Bilarna finns  i Slottsmöllans gokarthall i Halmstad. Som medlem kan du köra dessa anpassade dubbelgokart till en subventionerad kostnad av 30 kr/körning

Föraren av dubbelgokarten måste inneha körkort och vara minst 18 år. För mer säkerhetsinformation se RBU Hallands hemsida http://www.halland.rbu.se

Datum: 29/1, 26/2, 26/3, 23/4, 28/5, 18/6, 30/7 och 27/8
Tid: Kl. 17 – 18
Plats: Slottsmöllans Gokarthall, Slottsmöllevägen 19 i Halmstad
Hur: mot uppvisande av körkort och medlemskort (saknas detta kontakta kansliet info@rbuhalland.se eller ring 035 – 15 22 86 (ibland telefonsvarare).

Ingen föranmälan!