×

Vad vill du söka på?

skriv sökord och tryck ENTERRBU i Almedalen – Full delaktighet

Publicerad: 28-jun-2017

Måndag 3 juli
Plats: Birgers gränd 1, alldeles intill Almedalen.

Kl. 13.15 – 14.00: Den personliga assistansens alternativkostnader
Hans Knutsson, docent i ekonomi vid Lunds universitet, presenterar rapporten Den personliga assistansens alternativkostnader som skrivits på uppdrag av RBU.

Kl. 14.30 – 15.15: Vad är det som händer i den svenska funktionshinderpolitiken?
Karin Flyckt, Socialstyrelsen, om läget på funktionshinderområdet och Nora Eklöv, Förbundet Unga rörelsehindrade, om att leva med assistans och förlora den.

Kl. 15.45 – 16.30: Personlig assistans och vägen framåt
Debatt mellan Anna-Lena Sörensson (s), vice ordförande i socialutskottet och Maria Persdotter, förbundsordförande i RBU. Moderator: Lotta Gröning.