×

Vad vill du söka på?

skriv sökord och tryck ENTERDigital kongress 2020: Barnets årtionde

Publicerad: 19-aug-2019

Nu står RBU inför stora utmaningar och i denna stund inser nog alla att kongressen 2020 inte kommer att kunna ske genom fysiska möten.

En kongress är mycket viktig för demokratin i en förening, så även för RBU. Det är viktigt att alla kan komma till tals när det gäller att granska den gångna kongressperioden men än viktigare är att fatta beslut för framtiden. En ny förbundsstyrelse, valberedning och nya revisorer ska väljas, motioner från föreningar och förslag från förbundsstyrelsen ska behandlas med mera.

Det här är viktiga beslut för RBU och förbundsstyrelsen har därför beslutat att förhandlingarna i samband med årets kongress kommer att genomföras digitalt lördagen den 30 maj.

När: 30 maj
Var: Digitalt

Läs mer eller kontakta förbundskansliet vid frågor via info@rbu.se.

 

Nytt sista datum för att anmäla ombud: 26 maj

Alla medlemmar berörs av en kongress. Här har medlemmarna, via sina ombud, möjlighet att fatta beslut om hur RBU:s arbete ska se ut framåt. Kongressombuden är medlemmar som utses vid föreningarnas årsmöten, och det är dessa medlemmar som har rätt att rösta på kongressen.

Anmälan av distriktsföreningarnas ombud ska vara riksförbundet tillhanda senast den 26 maj.