×

Vad vill du söka på?

skriv sökord och tryck ENTERGokart jan-sep 2019

Publicerad: 11-Dec-2018

RBU Halland äger tillsammans med FUB Halmstad – Hylte två anpassade dubbelgokartbilar. Bilarna finns i Slottsmöllans gokarthall i Halmstad. Som medlem kan du köra dessa dubbelgokartbilar till en subventionerad kostnad.

Förare måste inneha körkort och vara minst 18 år. Se säkerhetsinformation på RBU Hallands webb.

Pris: 30 kr/körning.
Vårens/sommarens datum:
27/1, 3/3, 31/3, 28/4, 26/5, 30/6, 28/7, 25/8, 29/9
Tid: 17 – 18
Plats: Slottsmöllans Gokarthall, Slottsmöllevägen 19, Halmstad
Hur: Mot uppvisande av körkort och medlemskort (beställs från kansliet: info@rbuhalland.se eller tel. 035-15 22 86
Ingen anmälan!