×

Vad vill du söka på?

skriv sökord och tryck ENTERGo-kart

Publicerad: 04-jul-2019

RBU Halland äger tillsammans med FUB Halmstad-Hylte två handikappanpassade dubbelgokartbilar. Bilarna finns i Slottsmöllans gokarthall i Halmstad. Som medlem kan du köra dessa handikappanpassade dubbelgokartbilar till en subventionerad kostnad av 30 kr/körning.

Förare av de handikappanpassade dubbelgokartarna måste inneha körkort och vara minst 18 år. Se säkerhetsinformation på RBU Hallands webb.

Sommarens/höstens/vinterns datum:
28/7, 25/8, 29/9, 27/10, 24/11 och 15/12
Kl: 17 – 18
Var: Slottsmöllans Gokarthall,
Slottsmöllevägen 19, Halmstad
Hur: Mot uppvisande av körkort och medlemskort (beställs från kansliet: info@rbuhalland.se eller tel. 035-15 22 86

Ingen anmälan!