×

Vad vill du söka på?

skriv sökord och tryck ENTERTemadag: Lågaffektivt bemötande i kombination med omfattande rörelsehinder

Publicerad: 25-jan-2019

Många gånger bär personer med olika typer av rörelsehinder på mycket frustration inom sig, något som ibland kan leda till utåtagerande. Man beskriver att man inte förstår vad som händer, att hjärnan ”stänger av” och man blir fruktansvärt arg. Har man dessutom kommunikationssvårigheter och stort fokus från omgivningen läggs på det som syns, nämligen rörelsehindret, kan det leda till missuppfattningar och onödigt psykiskt lidande. Hur kan vi öka förståelsen och bli bättre på att bemöta denna ibland bortglömda grupp?

När: Onsdag 8 maj kl. 09:30-16:00
Var: Radisson Blu Waterfront Hotel, Nils Ericsons Plan 4, Stockholm

Vi vill med den här dagen gå djupare in i och belysa problematiken med hur förhållningssättet i mötet med personer med omfattande rörelsenedsättning kan vara avgörande för utveckling av svåra beteenden, så som självskador och aggressioner. Det finns ett stort behov av att hitta verktyg och strategier för en förbättrad livskvalitet för gruppen. Genom temadagen vill vi bidra till att närstående och assistenter ska få den kunskap och kompetens som behövs för ett lågaffektivt bemötande.

Utbildningen vänder sig till föräldrar, assistenter och andra som möter personer med funktionsnedsättning, till exempel omfattande rörelsehinder.

Innehåll
Under förmiddagen kartlägger vi deltagarnas behov, önskemål och frågeställningar genom grupparbeten. I gruppen arbetar man tillsammans med en gruppledare fram frågeställningar och situationer som upplevs som utmanande och svårhanterliga, där man behöver handfasta råd för att kunna bemöta sina anhöriga på bästa sätt.

På eftermiddagen föreläser Bo Hejlskov Elvén om sitt expertområde lågaffektivt bemötande. Vi sammanställer och lämnar över resultatet av förmiddagens grupparbeten till Bo för att ge förståelse för just den här specifika gruppen. Efter föreläsningen finns det utrymme för frågor till Bo och samtal kring dagens tema.

Föreläsare Bo Hejlskov Elvén
Bo Hejlskov Elvén är psykolog, föreläsare och författare och har jobbat med hantering av problemskapande beteenden i många år. Han introducerade lågaffektivt bemötande som metod vid beteendeproblem i Sverige 2006 och har sedan dess utbildat och handlett personal inom omsorg, psykiatri och skola.

Pris
Medlem i RBU/medföljande assistent: 850 SEK (inklusive lunch och fika)
Ej medlem i RBU: 1500 SEK (inklusive lunch och fika)

Efter att du fyllt i dina bokningsuppgifter skickas ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta bokningen. Klicka på länken för att fullfölja bokningen. Observera att du måste bekräfta med länken inom tio minuter för att din bokning ska genomföras. Därefter skickas en bokningsbekräftelse som intygar att du har en plats på arrangemanget.

Vänligen notera att din anmälan är bindande. 


Temadagen arrangeras i samarbete med