9 december

Förbundsstyrelsen sammanträder

RBU:s förbundsstyrelse sammanträder sex gånger per år. Inför varje möte kan du som medlem lämna förslag för beredning och beslut. Det gör du genom att kontakta FS-direkt som är en snabb och enkel kommunikationsväg direkt till förbundsstyrelsen. Maila till fs-direkt@rbu.se.