1 januari–1 mars

Fondansökan öppen

Via RBU kan du som är mellan 0-25 år söka ekonomiskt bidrag. Ansökan är öppen 1 januari till 1 mars varje år.