En lektion om skolan

Denna RBU-konferens genomfördes den 10 februari 2017 på Quality Hotel Friends, Solna. Här finns länkar till de powerpointpresentationer som visades under konferensen.

Länkar till de medverkandes presentationer

Skolans stöd till barn med funktionsnedsättning, Wern Palmius, SPSM

Stödinsatser i skolan – från noll till superkoll, Anna Bengtsson, Anna Be Utveckling

Skolans ansvar när det gäller att arbeta främjande, Emilia Pettersson, Friends

Anmälningsärenden, Christian Floer, Skolinspektionen

Skolans arbete med inkludering, Magnus Thor, rektor Ekholmsskolan, Linköping

Målen att vara en i mängden, Emelie Brännström, lärare i Kungsbacka