Stipendium Valjevikens folkhögskola

Två RBU-medlemmar per läsår får genom Valjevikens stipendium möjlighet att läsa vid Valjevikens folkhögskola. Studierna bedrivs på heltid under dagtid och omfattar cirka 25 timmar i veckan. Stipendiet avser skolans treåriga kurser.

De två medlemmar med funktionsnedsättning som får RBU-stipendiet utses av Valjeviken, och de kontrollerar medlemskapet hos RBU. I stipendiet ingår egenavgifter för kost och logi. Folkhögskolan har två kursstarter per år, läs mer hos Valjeviken.

Information om när och hur du ansöker om stipendiet får du av biträdande rektor eric.sandstrom@valjeviken.se. Uppge att du är medlem i RBU och vill ansöka om plats via stipendiet.

Stipendiet skapades av Valjeviken när de köpte Mättinge av RBU år 2011.