Stiftelsen för barn och unga med cerebral pares STÄNGD för i år

Stiftelsen för barn och unga med cerebral pares (CP) lämnar bidrag till barn och ungdomar (0–25 år) med i första hand diagnosen Cerebral Pares. Bidrag beviljas med upp till 10 000 kronor. Grupper, organisationer eller institutioner kan inte söka bidrag ur fonden. Bidrag beviljas inte retroaktivt och inte två år i rad. 

Ansökningstid
Ansökan är öppen mellan 1 januari – 1 mars varje år och ansökan ska vara RBU tillhanda senast den 1 mars. Ansökan görs på särskild blankett under den period ansökan är öppen.

Besked meddelas skriftligt senast den 30 juni, enbart till den som blivit beviljad medel.

Vad får man ansöka om bidrag till?
• Rekreation
• Fritidsaktiviteter
• Hjälpmedel som inte bekostas av stat, landsting eller kommun
• Mjukvara och anpassning av dator

Bidrag ges inte till:
• Sådant som bekostas av stat, landsting eller kommun
• Bil och bilanpassning
• Datorer

Måste man vara medlem i RBU för att ansöka om bidrag?
Nej, man måste inte vara medlem i RBU för att få bidrag. Observera att man inte kan bli beviljad bidrag två år i rad.

Ifylld ansökan med bilagor skickas till
RBU/Stiftelsen för barn och unga med cerebral pares (CP)
Solna Torg 19, 8 tr.
171 45 SOLNA

Kontakt

Har du frågor om stiftelsen för barn och unga med cerebral pares? Kontakta RBU via e-post info@rbu.se eller telefon 08-677 73 00.