Stiftelsen Ebbe och Ingrid Johannessons Minnesfond STÄNGD för i år

Stiftelsen beviljar bidrag för barn och ungdomar (0-18 år) med neurologiska funktionsnedsättningar, till exempel polio, MS, Tourettes syndrom.

Läs mer om neurologiska funktionsnedsättningar. Observera! Ej neuropsykiatriska diagnoser som ADHD och liknande.

De senaste åren har utdelningen varit totalt 20 000 kr per år. Det innebär ca 1 000-3 000 kronor till den som beviljas bidrag. Alla som söker beviljas inte bidrag. Riktlinjer Ebbe och Ingrid Johannessons Minnesfond.

Ansökningstid
Ansökan är öppen mellan 1 januari – 1 mars varje år och ansökan ska vara RBU tillhanda senast den 1 mars. Ansökan görs på särskild blankett som du hittar längre ner på den här sidan (under den period ansökan är öppen). Besked meddelas skriftligt senast den 30 juni, enbart till den som blivit beviljad medel.

Vad får man ansöka om bidrag till?
Bidragen ska användas till att bereda barn och ungdomar med neurologiska funktionsnedsättningar ökad livskvalitet och livsglädje i form av utflykter, rekreationsresa eller liknande.

Måste man vara medlem i RBU för att ansöka om bidrag?
Nej, man måste inte vara medlem i RBU för att få bidrag. Observera att man inte kan bli beviljad bidrag två år i rad.

Ifylld ansökan med bilagor skickas till
RBU/Stiftelsen Ebbe och Ingrid Johannessons Minnesfond
Solna Torg 19, 8 tr.
171 45 SOLNA

Kontakt

Har du frågor kring Stiftelsen Ebbe och Ingrid Johannessons minnesfond? Kontakta RBU via e-post info@rbu.se eller telefon 08-677 73 00.